12 Dec

Vi förvarar den tekniska och finansiella dokumentationen för byggnadsarbeten enligt lag. Vi tar ansvar före övervakningsmyndigheterna för byggnad och andra kontrollinstanser för rätt investeringsprocess.

Share