13 Dec

Vi arbetar i enlighet med de presenterade arkitektplanerna och det ingående avtalet. Vi gör eventuella korrigeringar med investerarens samtycke eller på hans uttryckligen motiverade begäran. Vi utarbetar själva konstruktionsschemat så att det uppfyller investerarens förväntningar.

Share