11 Dec

Vi förbereder finansiell dokumentation av investeringen för behoven för en korrekt uppskattning av dess kostnader samt redovisning och statliga avräkningar. Vi bedriver investeringar enligt principerna i svensk redovisning och lokal skattelagstiftning.

Share