14 Jan

Vi utför beställningar i enlighet med accepterade kostnadsberäkningar till marknadspriser. Vi bifogar inte kontrakt. Vi betalar svensk moms. Våra kunder har rätt till skattelättnader vid ROT och RUT för skattekontor, vilket tillåter återbetalning av upp till 30% värdet på utgifterna för att finansiera vårt arbete.

Share