Category Task Services

14 Jan

TILLGÄNGLIGA PRISER

Vi värdesätter tjänster kring deras korrekta värde. Vi är flexibla. Vi anpassar oss till kundens kapacitet. Förlängning av betalningen möjlig. Vi kommer att tillhandahålla våra egna material och byggelement som importeras från Polen till mycket gynnsamma priser.

Read More
14 Jan

INGEN Dolda kostnader / skatteavdrag

Vi utför beställningar i enlighet med accepterade kostnadsberäkningar till marknadspriser. Vi bifogar inte kontrakt. Vi betalar svensk moms. Våra kunder har rätt till skattelättnader vid ROT och RUT för skattekontor, vilket tillåter återbetalning av upp till 30% värdet på utgifterna för att finansiera vårt arbete.

Read More
Call Now Button+ 46 735 721 433
REDO !!!