Category Tjänster1

14 Dec

1

Vi börjar med omfattande samråd med kunden. Förstå hans behov och krav. Dina kommentarer, förslag och tips är viktiga för oss i alla faser av investeringen. Men vi förblir trogen mot reglerna och principen om byggkonst, så vi kan inte enas om allt.

Read More
13 Dec

2

Vi arbetar i enlighet med de presenterade arkitektplanerna och det ingående avtalet. Vi gör eventuella korrigeringar med investerarens samtycke eller på hans uttryckligen motiverade begäran. Vi utarbetar själva konstruktionsschemat så att det uppfyller investerarens förväntningar.

Read More
12 Dec

3

Vi förvarar den tekniska och finansiella dokumentationen för byggnadsarbeten enligt lag. Vi tar ansvar före övervakningsmyndigheterna för byggnad och andra kontrollinstanser för rätt investeringsprocess.

Read More
Call Now Button+ 46 735 721 433
REDO !!!