14 Jan

– Mitt i byggsäsongen började taket läcka. Om inte JW50 BYGGFIRMA skulle den antagligen fortfarande vara sönder. De gjorde arbetet omedelbart, medan andra sa till oss att vänta i fem månader.

Share